UWC mostarPosjetioci Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA 15. oktobra 2018. godine imali su priliku prisustvovati predstavljanju ponude  Koledža ujedinjenog svijeta iz Mostara.

Riječ je o međuvršnjačkoj razmjeni informacija, a osim o procesu apliciranja i programu koji koledž nudi, zainteresovani su mogli saznati i kako osigurati stipendiju za pohađanje programa.

sff i ljudska pravaO ljudskim pravima, neprihvatljivim ponašanjima mladih i brojnim izazovima sa kojima se Evropa i svijet susreću u ovom domenu, govorilo se tokom diskusije o filmu „U slučaju rata“.

Priča o širenju jakih nacionalističkih struja i ideja među mladima u Slovačkoj o kojoj u ovom filmu progovara reditelj Jan Gebert, bila je povod za organizovanje panel diskusije kojoj su prisustvovali brojni predstavnici/e nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

dijabetes radionicaVolonteri/ke Instituta za razvoj mladih KULT tokom ljeta organizuju niz radionica i akcija za svoje vršnjake/inje i sugrađane/ke. U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA danas su organizovali edukativnu radionicu o zdravoj ishrani i prevenciji nastanka dijabetesa.

Dijabetes je najraširenija bolest savremenog doba, pa je stoga od iznimne važnosti znati o prevenciji ali i životu oboljelih.

mine2Šta su mine, te kakve opasnosti nose neeksplodirana ubojita sredsta, mogla su naučiti djeca koja posjećuju Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Tim iz EUROR LOT Slovakia 11. jula 2018. godine u centru je održao radionicu za polaznike/ce Škole prijateljstva, te djecu migrante koja učestvuju u edukativno-kreativnim radionicama koje se organizuju u Spajalici.  

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search