Mladi napravili izbor

moj izbor„Kroz učešće u ovim aktivnostima osvjestila sam mnoge stvari i sada imam neke nove drugačije stavove jer danas definitivno već drugačije pristupam rješavanju konflikta sa partnerom, a i drugačije iznosim svoje stavove u društvu. Više se cijenim i cijenim svoj prostor.” – ističe nejra, polaznica obuke Moj izbor.

Riječ je o radionici koja je realizivana kroz devet modula, a čiji su sadržaji za cilj imali podsticanje mladih da na realnim osnovama ulaze u partnerske veze, jednako tako da grade svoje stavove u pogledu prepoznavanja važnosti da za kvalitetan partnerski odnos za koji nije dovoljna samo ljubav, nego i vještine partnerske komunikacije, uvažavanje partnerovih potreba, te iskazivanje vlastitih potreba u partnerskom odnosu.

„Spoznala sam da samo stalnim preispitivanjem i unapređenjem svojim ličnih stavova  u isto vrijeme  unapređujemo partnersku vezu i međuljudske odnose uopće. Svaki modul je na mene ostavio poseban doja  jer su obrađene teme na način na koji to mi mladi nikada ne bih imali priliku da ih sagledamo u svom društvu i svojoj porodici.” – Šejla, polaznica obuke.

Aktivnosti za mlade ”Moj izbor” u periodu od novembra 2018. do januara 2019. godine organizovala je Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” u partnerstvu sa  Institutom za razvoj mladih  KULT i Obrazovno-razonodnim centrom za mlade SPAJALICA

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search