Imate li problem sa finansijama?

radionica budzetRadionica "Moje finansije i ja" je održana je 15. decembra 2018. godine u Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica u Ilidži. Radionica je organizovana s ciljem da se mladim osobama objasne osnovni proizvodi i usluge banaka - tekući račun, debitna i kreditna kartica te aplikacije za mobilna plaćanja.

Skoro sve banke u BiH nude različite varijante paketa za studente, a neke od banaka studentima omogućavaju i određeni iznos prekoračenja po tekućem računu ili neku drugu opciju zaduživanja, tako da je dio radionice posvećen razumijevanju obaveza o povratku novca koji im banka "posudi". Govorilo se i o planiranju kućnog budžeta i štednji, kao i o troškovima života.

 

 

 

Prema izvještaju Svjetske banke o finansijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, finansijsko znanje građana BiH je na dosta niskom nivou. Na polovinu pitanja vezanih za procjenu finansijske pismenosti građani su odgovarali netačno. Isti rezultat dao je i dio istraživanja koji se bavio samoprocjenom finansijske pismenosti. Građani su i sami procijenili da njihova finansijska pismenost nije na visokom nivou, te prepoznaju potrebu za sveobuhvatnim finansijskim edukacijama i izražavaju dosta visok interes za učešće u edukacijama koji govore o temi finansijske pismenosti. Pitanja finansijskog planiranja i prava korisnika finansijskih usluga izdvajaju se kao prioritetne teme. Izvještaj, između ostalog, navodi i da su mladi (18-24) najmanje osviješteni kada su u pitanju finansijski trendovi te preporučuje organizovanje edukacija za populaciju mladih.

Također, kompanija Visa Inc. je u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu provela kvantitativno istraživanje nivoa finansijske pismenosti u BiH koje je pokazalo da 72,7% stanovništva Bosne i Hercegovine želi saznati više o upravljanju novcem. Prema navedenom istraživanju, gotovo polovina ispitanika (44,8%) vjeruje da su dobri u raspolaganju vlastitim budžetom, 38,1% njih sebe procjenjuje kao prosječne, dok samo 8,3% ispitanih kaže da posjeduje izvrsne vještine raspolaganja novcem. Prilikom analize rezultata istraživanja, Visa je okupila grupu najboljih studenata u BiH koji su dio projekta Visa mladi lideri kako bi revidirali rezultate istraživanja, te iznijeli svoje stavove o društvenim, ekonomskim i kulturnim pitanjima.

Komentarišući rezultate, Visa mladi lideri su se usaglasili da bi bilo veoma korisno kada bi dobili više informacija o kreditima, kamatnim stopama, platnim karticama i bankomatima, online plaćanju i e-bankarstvu. Općenito, oni finansijske informacije dobivaju od prijatelja, porodice, putem Interneta, te od službenika u bankama."

Kao i u mnogim drugim oblastima, mladi spadaju među najranjivije kategorije stanovništva kada je u pitanju finansijska pismenost. Nerijetko, mladi ne poznaju ni bazične bankarske proizvode i usluge, teško im je obaviti najjednostavnije bankarske transakcije, a u upravljanju vlastitim finansijama često i ne razmišljaju.

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search