O ljudskim pravima i kroz sedmu umjetnost

sff i ljudska pravaO ljudskim pravima, neprihvatljivim ponašanjima mladih i brojnim izazovima sa kojima se Evropa i svijet susreću u ovom domenu, govorilo se tokom diskusije o filmu „U slučaju rata“.

Priča o širenju jakih nacionalističkih struja i ideja među mladima u Slovačkoj o kojoj u ovom filmu progovara reditelj Jan Gebert, bila je povod za organizovanje panel diskusije kojoj su prisustvovali brojni predstavnici/e nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

 

 

 

Organozvanjem projekcije filma i panel diskusije obilježen je i Međunarodni dan ljudskih prava, odnosno 70 godina od usvajanja Deklaracije o ljudskim pravima.

Govorilo se o širenju nacionalizma među mlađim naraštajim, o lošim provosudnim sistemima koji nisu u mogućnosti spriječiti i sankcionisati neprihvatljiva ponašanja mladih  poput veličanja ideala fašizma, nacionalizma, govora mržnje na društvenim mrežama, te o dualnom sistemu vrijednosti i pristupa ljudskim pravima u zapadnoj i istočnoj Evropi.

 

sff i ljudska prava 2

Projekciju filma za predstavnike civilnog društva organizovala je Ambasada Švicarske u BiH uz podršku Sarajevo Film Festivala, a projekciji i panel diskusiji prisustvovala je i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

©2021 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search