Ljeto je idealno za nova znanja

dijabetes radionicaVolonteri/ke Instituta za razvoj mladih KULT tokom ljeta organizuju niz radionica i akcija za svoje vršnjake/inje i sugrađane/ke. U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA danas su organizovali edukativnu radionicu o zdravoj ishrani i prevenciji nastanka dijabetesa.

Dijabetes je najraširenija bolest savremenog doba, pa je stoga od iznimne važnosti znati o prevenciji ali i životu oboljelih.

Kako bi ukazali na važnost prevencije, volonteri/ke nastoje na zanimljiv i blizak način upoznati mlade sa samom bolesti, izazovima koje ona nosi, načinima prevencije i zdravim stilovima života, te ih senzibilizirati za teškoće s kojima se svakodnevno susreću oboljeli.

Volonteri instituta već duž vremena organiziraju radionice vršnjačke edukacije gdje razgovaraju o različitim temama koje su interesantne mladima ili predstavljaju trenutni problem u društva.

Teme koje će volonteri Instituta u skorije vrijeme biti u fokusu su: očuvanje okoliša i štetni utjecaji na okoliš, ljdska prava, trgovina ljudima, međuvršnjačko nasilje, mentalno zdravlje kao tabu tema današnjeg društva, te brojne druge teme koje se direktno dotiču mladih ljudi.

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search