O minama i opasnostima trebaju znati i najmlađi

mine2Šta su mine, te kakve opasnosti nose neeksplodirana ubojita sredsta, mogla su naučiti djeca koja posjećuju Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Tim iz EUROR LOT Slovakia 11. jula 2018. godine u centru je održao radionicu za polaznike/ce Škole prijateljstva, te djecu migrante koja učestvuju u edukativno-kreativnim radionicama koje se organizuju u Spajalici.  

 

 

Predavanje je organizovano za djecu uzrasta od 6 do 10 godina, u okviru kojeg su imali priliku vidjeti različite primjerke neeksplodiranih ubojitih sredsta, te saznati kakvu opasnost za ljude ovakvi predmeti predstavljaju.

Spajalica već dugi niz godina uspješno sarađuje sa timom iz EUFOR LOT Slovakia, koji nekoliko puta godišnje organiziraju edukativna predavanja za djecu i mlade. Veoma je bitno educirati djecu o opasnosti od mina jer je i 23 godine nakon završetka rata veliki dio BiH dalje prekriven minama i još uvijek dolazi do stradanja nedužnih.

mine3

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search