Izjava o privatnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH lični podaci prikupljaju se i koriste isključivo u svrhu administriranja kursa/obuke od strane Instituta, te neće biti korišteni u druge svrhe niti se ustupati trećim licima.