Izjava o privatnosti

Slanjem ovog obrasca saglasan/a sam da se podaci navedeni u ovom obrascu (a koji uključuju ime, prezime, broj telefona, e-mail i mjesto boravka) koriste u svrhu administriranja kursa/obuke što uključuje i direktno kontaktiranje. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH lični podaci prikupljaju se i koriste isključivo u svrhu administriranja kursa/obuke od strane Instituta, te neće biti korišteni u druge svrhe niti se ustupati trećim licima.