Obuke za mlade

hivKao i svake godine do sada Spajalica organizira niz aktivnosti povodom svjetskog dana borbe protiv HIV-a. Predavanje na ovu temu će se održati u prostorijama Centra 01.12.2017., sa početkom u 11:00 sati. Pozivamo sve mlade, posebno srednjoškolce da prisustvuju ovom interesantnom predavanju i prošire svoje znanje na ovu temu. 


 Već dvadeset i osam godina, 1. prosinca se svake godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava Svjetski dan AIDS-a. Cilj je podići svijest javnosti i ukazati na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a: rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za oboljele, kao i pokazati solidarnost prema oboljelima, te dati doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, ali i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međunarodni simbol svjesnosti i podrške prevenciji i liječenju HIV infekcije i AIDS-a je crvena vrpca (engl.  red ribbon).

Teme koje će biti obuhvaćene predavanjem:

  • važnost sveobuhvatnog pristupa prevenciji HIV-a i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja
  • važnost testiranja i ranog otkrivanja infekcije HIV-om radi uspješnijeg liječenja i sprječavanja nesvjesnog širenja
  • važnost eliminacije predrasuda povezanih sa spolno prenosivim infekcijama, uključujući i HIV/AIDS, koje dovode do stigmatizacije i diskriminacije oboljelih

Očekujemo vas na ovom interesantnom druženju, te vas ovim putem pozivamo da zajednički obilježimo ovaj datum. 

1. termin održavanja kursa 01-12-2017 11:00
Završni termin kursa 01-12-2017 12:00
Dosad prijavljeno polaznika 0
Cijena Ulaz slobodan

Nažalost, ne primamo više prijave za ovaj događaj.

©2018 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search